Ảnh minh họa.

Tháng 8, khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta

Dự báo, trong tháng 8, khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ, Trung Bộ và có thể xuất hiện những ngày nắng nóng gay gắt vào đầu tháng.