Nâng cao vai trò báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ khu vực miền trung, Tây Nguyên

NDO - Chiều 15/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền trung, Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam chủ trì cuộc gặp.

Cuộc gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” và “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ trên địa bàn khu vực miền trung, Tây Nguyên trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền trung, Tây Nguyên đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Mỗi năm các cơ quan báo chí, xuất bản cho ra đời hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm đặc sắc, có chất lượng ở nhiều lĩnh vực, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động, nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền, từ đó giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nâng cao vai trò báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ khu vực miền trung, Tây Nguyên ảnh 1

Buổi gặp mặt với sự tham gia của nhiều đại biểu đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ khu vực miền trung, Tây Nguyên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực miền trung, Tây Nguyên tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ trên các bình diện của đất nước; chủ động cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả giải quyết khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền trung, Tây Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố; tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển của công tác báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ và kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, như: Phấn đấu nâng cao vai trò định hướng thông tin, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam; Báo Kon Tum phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Đổi mới nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ của báo Khánh Hòa; Vai trò của văn nghệ sĩ và những vấn đề liên quan hiện nay - nhìn từ Thừa Thiên-Huế...

Qua đó, các đại biểu thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại khu vực miền trung, Tây Nguyên.

Nâng cao vai trò báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ khu vực miền trung, Tây Nguyên ảnh 2

Báo Người Lao Động trao tặng tượng trưng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cũng tại buổi gặp mặt, Báo Người Lao Động trao tặng tượng trưng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.