Nâng cao nhận thức của nông dân về kinh tế nông nghiệp, nông thôn

NDO - Trong những năm qua, mặc dù đối diện với những khó khăn về dịch Covid-19, ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tích cực hoạt động, góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các hội viên và lan toả trong ngành cũng như toàn xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hà Công Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hà Công Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 29/12, diễn ra Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Nguyên Thứ trưởng Thường trực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hà Công Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội trong 6 năm qua, đặc biệt là công tác tư vấn, phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình hoàn thiện và xây dựng chính sách quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Luật Lâm Nghiệp, Luật Trồng trọt, Luật Thuỷ sản.

Hội tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế góp phần xây dựng chính sách và huy động các nguồn lực, đóng góp vào sự phát triển của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị kỳ vọng với lực lượng hội viên 85% là tiến sĩ, phó giáo sư đa lĩnh vực sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành, chủ động tham gia phản biện, tư vấn về cơ chế chính sách để cùng toàn ngành thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.

Nâng cao nhận thức của nông dân về kinh tế nông nghiệp, nông thôn ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại Đại hội.

6 năm qua, đối diện với những khó khăn về dịch Covid-19, ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã tích cực hoạt động, góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các hội viên và lan toả trong ngành cũng như toàn xã hội.

Trải qua thời kỳ đầu chủ yếu với các hoạt động xây dựng nền nếp, củng cố tổ chức và bước đầu có những hoạt động với kết quả đáng ghi nhận.

Nhiệm kỳ II (2022-2027) bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn nâng tầm phát triển của Hội, đòi hỏi tăng cường các hoạt động cả về quy mô, chất lượng, bề nổi và chiều sâu với những đóng góp thiết thực hơn cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của đất nước.

Với sự tham gia đóng góp của các Hội viên và 15 đồng chí được bầu Ban thường vụ Khoá II - những người đã từng gắn bó cả cuộc đời với ngành nông nghiệp, đặc biệt với sự điều hành của Nguyên Thứ trưởng Thường trực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chắn chắn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, thành lập trên cơ sở tự nguyện của Hội viên. Lĩnh vực hoạt động chính của Hội là tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và phản biện xã hội. Hội được thành lập theo Quyết định số 1927/QĐ-BNV ngày 4/5/2016 của Bộ Nội vụ và chịu sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về cơ cấu tổ chức, Hội hiện có 3 chi hội, 1 viện nghiên cứu, hội viên tập thể gồm các hợp tác xã, doanh nghiệp. Hội viên cá nhân gồm 105 người, trong đó có 85% là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; 10% là thạc sĩ; 5% là kỹ sư/cử nhân từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã…