Nâng cao kiến thức về quyền con người cho các cơ quan báo chí

NDO -

Sáng 30/5, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho tổng biên tập, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí các tỉnh khu vực miền trung, Tây Nguyên và phía nam.

Các học viên thảo luận tại lớp tập huấn.
Các học viên thảo luận tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban điều hành Đề án Giáo dục quyền con người cho biết, vấn đề tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức quan tâm. Giáo dục quyền con người có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền, cung cấp tri thức, trang bị kỹ năng, củng cố niềm tin, giúp mỗi người nhận thức đúng đắn ý nghĩa, giá trị của các quyền, biết tự mình bảo vệ các quyền, tuân thủ pháp luật và biết tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do của người khác. 

Ngày 5/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1309/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người, diễn đàn tự do ngôn luận của người dân; cung cấp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phát hiện, lên án các hành vi vi phạm quyền con người; nêu gương các điển hình trong đấu tranh bảo vệ quyền con người; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quyền con người.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày, từ 30/5 đến 1/6, các học viên được thông tin các chuyên đề, như giới thiệu khái quát về quyền con người, chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; quan điểm, chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí… 

Chương trình tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, thông tin về quyền con người và giáo dục quyền con người, từ đó nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí.