Nâng cao hiệu quả hợp tác APEC

Hội nghị quan chức cấp cao APEC đã kết thúc sau hai ngày họp tại Ma-ni-la (Phi-li-pin), hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 27 và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23, diễn ra từ ngày 15 đến 19-11 tới.

Các quan chức cấp cao rà soát toàn bộ các nội dung hợp tác trong năm 2015; trao đổi về tăng cường liên kết kinh tế khu vực, đóng góp của APEC đối với WTO và hệ thống thương mại đa phương, về các sáng kiến và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu, về ứng phó với thiên tai và bảo đảm an ninh lương thực. Ðoàn Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng văn kiện; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác APEC. Với vai trò điều phối viên của nhóm ASEAN trong APEC, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các thành viên đề cao nỗ lực hình thành Cộng đồng ASEAN và tăng cường hợp tác giữa APEC và ASEAN./.