Tồn tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Điện Biên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác bảo vệ rừng ở địa phương này (trong ảnh, một cánh rừng tại xã Na Ư, huyện Điện Biên đã bị phá).

Huyện Điện Biên tồn hơn 5,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

Thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, toàn huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) hiện tồn hơn 5,2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2017 đến 2021. Toàn bộ số tiền tồn trên chính là công chăm sóc, bảo vệ của 356 chủ rừng được giao bảo vệ hơn 10,3 nghìn ha rừng.