Một triệu túi an sinh Công đoàn cho người lao động

NDO -

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Thông báo số 428 phê duyệt hỗ trợ thêm một triệu “Túi an sinh Công đoàn”, trị giá 200 nghìn đồng/túi, tương đương 200 tỷ đồng, cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Một triệu túi an sinh Công đoàn cho người lao động

Các “Túi an sinh Công đoàn” được phân bổ tại 25 địa phương và ngành - nơi dịch bệnh đang gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của hàng triệu công nhân, lao động.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh: 200 nghìn túi; Bình Dương: 150 nghìn túi; Đồng Nai: 100 nghìn túi; Hà Nội: 100 nghìn túi…

"Túi an sinh Công đoàn” được trang cấp chủ yếu từ nguồn chi tài chính công đoàn tích lũy tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố. Đối với những nơi gặp khó khăn, Tổng Liên đoàn thực hiện cấp bù.

Như vậy, tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư tới nay, các cấp Công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng, chống dịch tổng số tiền 5.062 tỷ đồng.

Ước tính, đến nay, có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng, thông qua hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và các chương trình của tổ chức công đoàn như “Túi an sinh Công đoàn”, hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động làm việc “3 tại chỗ”, hỗ trợ dinh dưỡng cho y, bác sĩ đi tăng cường tại các vùng dịch...

Được biết, Tổng Liên đoàn tiếp tục xem xét gói hỗ trợ cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện chế độ “1 cung đường, 2 địa điểm”.