Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Thành

Điều chỉnh môn Lịch sử ra sao khi năm học mới sắp bắt đầu?

Môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông đang được điều chỉnh theo đúng định hướng là môn học có phần bắt buộc với tất cả học sinh trung học phổ thông và có phần lựa chọn cho học sinh có định hướng chuyên sâu về Lịch sử. Việc điều chỉnh diễn ra trong thời điểm chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu. Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Thành trao đổi chung quanh kế hoạch điều chỉnh này.