Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi khu vực ĐBSCL vươn lên làm giàu

Ngày 5/4 tại Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc phối hợp Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS-MN) giai đoạn 2021-2025 khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.