Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng bị người dân lấn chiếm trồng cà-phê nhiều năm nay.

Để mất gần 200ha rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều diện tích rừng bị lấn chiếm được người dân trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, thế nhưng đến nay, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa làm rõ việc để mất rừng phòng hộ đầu nguồn này trách nhiệm thuộc về ai, đã khiến dư luận hết sức bức xúc.