Long An tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu của tỉnh Long An đến cuối năm 2025 là có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó hai huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, một huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 142/161 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đoàn viên, thanh niên chăm sóc các tuyến đường hoa góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của xã Tân Lân đổi mới từng ngày. (Ảnh: Báo Long An)
Đoàn viên, thanh niên chăm sóc các tuyến đường hoa góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của xã Tân Lân đổi mới từng ngày. (Ảnh: Báo Long An)

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Long An đang tập trung nhiều giải pháp để tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, xây dựng ấp đạt chuẩn NTM.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cho biết, toàn tỉnh đã có 108/161 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 19 xã NTM nâng cao; huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM, thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Tân Trụ và thị xã Kiến Tường đã được Trung ương thẩm định đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Chương trình xây dựng NTM đang kéo đời sống người dân nông thôn sát với thành thị. Đặc biệt, các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang giúp người dân nâng cao thu nhập. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường La Văn Dân cho biết: Thị xã Kiến Tường là trung tâm kinh tế của vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An), với 17.450 ha đất sản xuất nông nghiệp. Khi bắt tay xây dựng NTM, Kiến Tường xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao là giải pháp then chốt để nâng giá trị hàng nông sản. 

Qua 10 năm thực hiện, giá trị sản xuất nông nghiệp ở Kiến Tường đạt hơn 1.401 tỷ đồng, tăng hơn 324 tỷ đồng so với năm 2013, chiếm 35,1% giá trị sản xuất toàn thị xã; đã hình thành được vùng lúa ứng dụng công nghệ cao với diện tích 4.000 ha, lợi nhuận bình quân đạt hơn 27,1 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm. Kiến Tường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ Ngô Tấn Tài cho biết: Tân Trụ là huyện vùng hạ của tỉnh Long An, cách thành phố Tân An khoảng 20 km. Sau 10 năm xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,79 triệu đồng/người, tăng 39,76 triệu đồng/người so với năm 2011. Huyện đã quy hoạch 16 tiểu vùng trồng lúa hàng hóa, lúa chất lượng cao và lúa giống, bốn tiểu vùng trồng rau màu, bốn tiểu vùng nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp. Huyện cũng đã tổ chức cho hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng. Tân Trụ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 

Qua 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở Long An đã khang trang, sạch đẹp, hầu hết các tuyến đường chính, liên ấp, liên xã đều được nhựa hóa, bê-tông hóa, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,82%. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An Nguyễn Thanh Truyền cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Long An đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Theo đó, đã quy hoạch bốn vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười với diện tích 20.000 ha; vùng sản xuất thanh long tại huyện Châu Thành với diện tích 2.000 ha; vùng sản xuất rau tại các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa và thành phố Tân An với diện tích 2.000 ha; vùng chăn nuôi bò thịt tại các huyện Đức Hòa, Đức Huệ. Đi cùng với quy hoạch phát triển là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tổ chức lại sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; liên kết các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản. 

Qua 10 năm xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn từ 15,6 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên 65 triệu đồng năm 2021. Toàn tỉnh đã có 144 xã/161 xã đạt tiêu chí thu nhập. Trong năm 2022, Long An sẽ có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM và có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM lên 71,4% vào năm 2022.

Tuy vậy, xây dựng NTM từ nay đến năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 chưa được ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện như: Tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu; cơ chế lồng ghép các nguồn lực tham gia thực hiện xây dựng NTM, nhất là nguồn lực của người dân và cộng đồng dân cư,… Mặt khác, Bộ tiêu chí huyện NTM và xã NTM nâng cao có nhiều chỉ tiêu cần phải có thời gian dài và nguồn kinh phí mới thực hiện được. 

Tuy vậy, để tăng tốc xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra, Long An đang tập trung xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để triển khai thực hiện như: Bộ tiêu chí NTM cấp xã (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) và ấp NTM; cơ chế khuyến khích các huyện, xã có kinh tế phát triển hỗ trợ cho các huyện, xã khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Nghị quyết về mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung trong xây dựng NTM; Nghị quyết về tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng NTM.