Tại Việt Nam, trong 2 năm vừa rồi MICE đã phát triển mạnh mẽ. (Ảnh: Vietluxtour)

Liên kết để MICE là thế mạnh của du lịch Việt Nam

Du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo với tham quan, nghỉ dưỡng,…) được nhận định là “mảnh đất màu mỡ” của Du lịch Việt Nam hậu đại dịch. Tuy nhiên, việc khai thác để loại hình này thành “đặc sản” của du lịch Việt Nam cần rất nhiều yếu tố, trong đó tính liên kết được coi là yếu tố then chốt.