Lịch tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6

NDO -

Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn thành phố. Thời gian tuyển sinh trực tuyến chính thức bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7.

Lịch tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 -0