LHQ bác đơn của KKF xin hưởng quy chế tư vấn với ECOSOC

NDO - TTXVN- Ngày 23-7, tại Trụ sở LHQ ở Niu Oóc (Mỹ), Hội đồng Kinh tế - Xã hội của LHQ (ECOSOC) thông qua bằng bỏ phiếu dự thảo quyết định do Việt Nam đệ trình về việc bác đơn của tổ chức gọi là Liên đoàn Khmer Cam-pu-chia Cờ-rom (KKF) xin hưởng quy chế tư vấn với ECOSOC.

Quyết định của Việt Nam được các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) là Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái-lan và các nước Cô-mo, Cu-ba, En Xan-va-đo, Ni-ca-ra-goa và Vê-nê-xu-ê-la đồng bảo trợ.

Tại phiên họp, Ðại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định sự đánh giá cao của Việt Nam đối với hoạt động tích cực của các tổ chức phi chính phủ trong đời sống quốc tế và ở các quốc gia.

Ðại sứ Lê Hoài Trung nêu rõ, Nhà nước và luật pháp Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hàng nghìn tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực của đời sống đất nước. Hiện có gần 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam dưới nhiều hình thức hợp tác về phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.

Ðại sứ đã cung cấp những bằng chứng về mục tiêu và hành động của KKF nhằm kích động ly khai, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo và phá hoại trật tự xã hội ở Việt Nam, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ.