Quang cảnh Tọa đàm kinh tế gia vị - góc nhìn từ nhà kinh doanh.

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội “Tinh hoa gia vị Việt”

Ngày 22/4, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao; Hội Lương thực-Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội nước mắm truyền thống; Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức Tọa đàm kinh tế gia vị với góc nhìn từ nhà kinh doanh và thông tin về Lễ hội “Tinh hoa gia vị Việt” sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp lễ 30/4 và 1/5 tới.