Lâm Đồng tăng cường quản lý nguồn gốc nông sản, phòng ngừa rau giả VietGAP

NDO - Sau hàng loạt bài viết về thu gom rau ở chợ đầu mối sau đó đóng gói, dán nhãn VietGAP và cung cấp, tiêu thụ tại siêu thị (xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh), được báo chí đăng tải, ngành nông nghiệp Lâm Đồng ra văn bản nhằm “phòng ngừa” hành vi trên.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất rau thủy canh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Sản xuất rau thủy canh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản.

Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, trong những ngày gần đây, báo chí đăng loạt bài viết về rau thu gom ở chợ đầu mối sau đó được đóng gói, dán nhãn VietGAP và cung cấp, tiêu thụ tại các siêu thị (xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là hiện tượng vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thương hiệu rau của Đà Lạt, Lâm Đồng.

Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nêu trên, tránh tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng uy tín các thương hiệu nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng để trục lợi cá nhân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tuyên truyền các cơ sở, nhà nông thực hiện đúng các quy định về sản xuất, sơ chế, tiêu thụ nông sản; bảo đảm sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn an toàn; kịp thời tố giác các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, vi phạm về dán nhãn hàng hóa, kinh doanh nông sản không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách về an toàn thực phẩm tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý; chú trọng kiểm soát ghi nhãn hàng hóa, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm.

 Lâm Đồng tăng cường quản lý nguồn gốc nông sản, phòng ngừa rau giả VietGAP ảnh 1

Sản xuất rau thủy canh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng giao các chi cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y và thủy sản, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở tiếp tục triển khai hỗ trợ, mở rộng diện tích áp dụng, chứng nhận quy trình sản xuất tốt VietGAP, VietGAHP.

Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng tổ chức điều tra, xác minh nội dung báo chí đã thông tin về Công ty Trách nhiệm hữu hạn nông sản Trình Nhi, tại địa bàn huyện Đức Trọng; đồng thời, truy xuất, thu hồi, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành, báo cáo về sở trước ngày 26/9.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, về ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, về các điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh; kịp thời tố giác các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng.