Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Biển Đông

NDO -

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2012-2022). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương tập thể cán bộ Viện Biển Đông đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, tham mưu chính sách có chất lượng cho lãnh đạo các cấp.

Đại diện Viện Biển Đông đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.
Đại diện Viện Biển Đông đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.

Ngày 12/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Viện Biển Đông, trực thuộc Học viện Ngoại giao, là đơn vị chuyên nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ biển, đảo, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.

Trong 10 năm qua, Viện Biển Đông đã có nhiều nỗ lực xây dựng đội ngũ chuyên gia, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần củng cố các cơ sở khoa học, lịch sử, pháp lý, chính trị, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, đóng góp tiếng nói để cộng đồng khu vực và quốc tế hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vấn đề Biển Đông.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương tập thể cán bộ Viện Biển Đông đã có nhiều bài viết sắc bén giúp trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn các vấn đề đan xen, nhiều chiều ở Biển Đông. Nhiều công trình, ấn phẩm của các học giả Việt Nam đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín hàng đầu thế giới, được lưu chiểu tại các thư viện và trường đại học lớn của nhiều quốc gia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác nghiên cứu, tham mưu là một nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những chuyển động nhanh chóng, sâu sắc hiện nay.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Viện Biển Đông cần phấn đấu trở thành cơ sở nghiên cứu uy tín hàng đầu của Việt Nam, cũng như tại khu vực và quốc tế; đồng thời cần coi trọng đào tạo các chuyên gia, học giả có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, các chuyên gia, học giả Việt Nam nghiên cứu về Biển Đông phải có tiếng nói xứng đáng ở các diễn đàn uy tín hàng đầu thế giới. Các công trình nghiên cứu cần được xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín thế giới, được trích dẫn thường xuyên trong cộng đồng học thuật quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn, Viện Biển Đông tiếp tục xây dựng được các diễn đàn, hội thảo có uy tín trong khu vực, thúc đẩy các ý tưởng mới, thiết thực về hợp tác quốc tế, phù hợp lợi ích của Việt Nam và khu vực nói chung.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao, với tầm nhìn và hướng đi đúng đắn, với đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu có chuyên môn cao và tâm huyết, Viện Biển Đông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen tặng Viện Biển Đông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến 2021, góp phần vào việc xây dựng và phát triển ngành ngoại giao.