Ký kết phối hợp tăng cường chống phân bón giả

NDO -

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) và Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa ký kết Quy chế phối hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng phân bón trên thị trường.
Lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng phân bón trên thị trường.

Mục đích phối hợp giữa hai bên nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Về nguyên tắc phối hợp, hai bên cùng cam kết bảo đảm chủ động, kịp thời, thống nhất, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của hai bên.

Về nội dung phối hợp, hai bên cam kết cùng trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ cho việc đấu tranh chống nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng trên thị trường. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của hai bên trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật để tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để tham mưu chủ trương, giải pháp phát triển bền vững thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật và các ngành, lực lượng chức năng liên quan, các địa phương để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm. Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi buôn lậu, vi phạm pháp luật trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng có trách nhiệm thông tin cho Cục Bảo vệ thực vật biết khi phát hiện phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên thị trường không bảo đảm chất lượng để xem xét việc kiểm tra trong sản xuất.

Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin những tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra. Cung cấp danh sách những tổ chức, cá nhân bị kiểm tra, bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa đến mức chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố; cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân đã bị chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, khởi tố.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giúp nông dân, người tiêu dùng nhận biết, phân biệt được những sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng thật, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc cũng như những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm giả, không bảo đảm chất lượng.

Cục Bảo vệ thực vật cũng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, phát hiện các vi phạm; rà soát, đề xuất xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, chiến lược, kế hoạch về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Quy chế phối hợp cũng nêu rõ về việc tổ chức thực hiện, hình thức phối hợp giữa hai bên và kinh phí phục vụ cho công tác phối hợp.

Quy chế do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung ký kết có hiệu lực ngay kể từ ngày 14-5-2021, nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Công thương (14-5-1951 – 14-5-2021).

Dịp này, Tổng cục Quản lý thị trường cũng công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh về việc thành lập Tổ công tác về Quản lý thị trường, gồm sáu thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và cử ông Trần Hùng làm Tổ trưởng.

Theo đó, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Tổng cục trưởng về công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu và hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.