Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật. (Ảnh: Duy Linh).

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh

Việc xây dựng, ban hành dự án Luật sửa 8 luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11/1/2022 theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 1 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết.