Kon Tum sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 25/7, tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của Trung ương để toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời cụ thể hóa, ban hành Chương trình để triển khai thực hiện, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, đã hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy; bố trí Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại 7/10 huyện, thành phố; tiếp tục thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại Đảng bộ xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei) và thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) từ năm 2009 đến nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức lại 19/20 cơ quan chuyên môn, giảm 35 đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, 31 cấp trưởng, 26 cấp phó, 29 phòng chuyên môn bên trong các Chi cục và tương đương trực thuộc Sở; giải thể 1 Ban Chỉ đạo, 1 Ban Quản lý dự án; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đã giảm 119 đơn vị sự nghiệp công lập và 132 lãnh đạo.

Đối với cấp huyện, thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại huyện Ia H’Drai; 10/10 huyện, thành phố thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 9 huyện thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Ngoài ra, các huyện đã sắp xếp và thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị cấp huyện, qua đó, giảm 24 đầu mối.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, qua sắp xếp đã giảm được 58/409 đơn vị.

Rà soát, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Sau sáp nhập, tổ chức lại, toàn tỉnh còn 756 thôn, tổ dân phố, giảm 118 thôn, tổ dân phố; 604/756 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (chiếm 79,89%); 317/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố (chiếm 41,93%%)...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế, vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kon Tum sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 1
Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt quan điểm, mục tiêu và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ-TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định liên quan chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; kịp thời, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định tổ chức và hoạt động phù hợp đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị.

“Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề lớn, rất quan trọng với nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm liên quan quyền lợi, tâm tư, tình cảm của công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, phải xác định việc đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế sâu sắc góp phần vào sự phát triển của tỉnh Kon Tum nói riêng và của đất nước nói chung; quá trình triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh.