Indonesia siết chặt giám sát tiền điện tử

Thứ Ba, 15-02-2022, 06:11
(Ảnh minh họa).

Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai (Bappebti) thuộc Bộ Thương mại Indonesia đang siết chặt giám sát các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử nhằm bảo đảm các nhà đầu tư nhận được thông tin rõ ràng về mọi loại tiền điện tử được giao dịch ở nước này.

Quyền Giám đốc Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana nhấn mạnh, mọi sản phẩm tài sản tiền điện tử phải đăng ký với Bappebti. Những tài sản tiền điện tử không tuân theo quy định của Bappebti sẽ không được giao dịch ở Indonesia.

Theo quy định, tài sản tiền điện tử mới cần được đăng ký với Bappebti trước khi giao dịch để được đánh giá dựa trên các quy định. Đánh giá tài sản tiền điện tử được thực hiện bằng phương pháp quy trình phân tích thứ bậc với một số tiêu chí đánh giá cụ thể. Công chúng Indonesia có thể đầu tư vào các loại tài sản tiền điện tử đã được xác định theo quy định của Bappebti.

Bappebti đã phê duyệt 229 loại tài sản tiền điện tử có thể được giao dịch trên thị trường tài sản tiền điện tử vật lý. Bộ Thương mại Indonesia cho biết, giá trị giao dịch tiền điện tử trong nước có thể tăng gấp ba lần, lên 180 tỷ USD trong năm nay do ngày càng có nhiều người biết đến loại tài sản kỹ thuật số này.

Indonesia có 11,2 triệu nhà đầu tư tiền điện tử vào năm ngoái, tăng mạnh so với mức chỉ 4 triệu người vào năm 2020. Quốc gia này đã ghi nhận nhiều nhà đầu tư cá nhân vào tài sản tiền điện tử hơn so với thị trường vốn kể từ tháng 5/2021. Tổng số nhà đầu tư chứng khoán đã đạt 7,35 triệu người tính đến ngày 17/12/2021.