Hoàng Thành Thăng Long - Các công trình di tích kiến trúc tiêu biểu

Hoàng Thành Thăng Long - Các công trình di tích kiến trúc tiêu biểu

Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, là một địa chỉ văn hóa tiêu biểu của Thủ đô và cả nước. Khu di sản bao gồm Di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và trục chính tâm Hoàng thành Thăng Long đã tạo thành một quần thể thống nhất, là bộ phận quan trọng nhất của Kinh thành Thăng Long - Kinh đô của quốc gia Đại Việt từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18.
“Lầu son gác tía” Hoàng thành Thăng Long 1000 năm trước qua hình ảnh 3D

“Lầu son gác tía” Hoàng thành Thăng Long 1000 năm trước qua hình ảnh 3D

Lần đầu tiên hình ảnh về kiến trúc cung điện thời Lý sau hơn 1.000 năm được tái hiện, giúp hình dung rõ ràng hơn, cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp tráng lệ của kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long xưa. Công chúng được thấy hình ảnh 3D phỏng dựng 64 công trình kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long.