Kiểm tra kê khai, niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển

NDO -

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, hai Tổ công tác kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển; giá cước vận tải biển quốc tế và nội địa đã bắt đầu tiến hành kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển; giá cước vận tải biển quốc tế và nội địa trực tuyến tại khu vực Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Nam.

Cảng Tân cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) có quy mô bãi hàng 160 ha, 2.040 m cầu tàu, cùng thiết bị xếp dỡ và công nghệ quản lý tiên tiến, hiện đại. (Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam cung cấp)
Cảng Tân cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) có quy mô bãi hàng 160 ha, 2.040 m cầu tàu, cùng thiết bị xếp dỡ và công nghệ quản lý tiên tiến, hiện đại. (Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam cung cấp)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình đi lại khó khăn nên việc rà soát, kiểm tra các nội dung về giá dịch vụ sẽ được triển khai trực tuyến, các doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ, tài liệu các cảng vụ gửi về, Tổ công tác tại Hà Nội xem xét, phân tích, đánh giá và kết luận vấn đề thực hiện pháp luật về giá dịch vụ tại các doanh nghiệp liên quan.

Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá, hoạt động kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ vận tải tại cảng biển nhằm củng cố, hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về giá, liên quan dịch vụ hàng hải, logistics để có cơ chế quản lý bằng công cụ pháp luật, tạo ra thị trường minh bạch hơn.

Tổ công tác tiến hành rà soát việc kê khai giá dịch vụ tới cơ quan có thẩm quyền; niêm yết giá theo quy định của Chính phủ (đồng tiền niêm yết, nội dung, hình thức, địa chỉ, thời gian và hiệu lực của mức giá niêm yết); sự thay đổi giá từ năm 2021 đến nay; mức giá dịch vụ doanh nghiệp đang áp dụng có đúng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải hay không,…

Đối với doanh nghiệp vận chuyển container quốc tế, nội địa và giao nhận hàng hóa, sẽ kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển theo các tuyến vận tải; các loại phụ thu; hình thức, thời gian và hiệu lực của mức giá niêm yết; giá ký hợp đồng với khách hàng và mức giá niêm yết; sự thay đổi giá từ năm 2020 đến nay,…

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến về tạo thuận lợi cho vận tải biển và dịch vụ logistics trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 17/9, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Nguyễn Văn Thể, cho biết, đang chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng, đề xuất Bộ tham mưu Chính phủ phương án quản lý giá cước vận tải biển tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã quyết định thành lập hai Tổ công tác thực hiện kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế, nội địa tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, hai Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị liên quan để thực hiện kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế, nội địa tại khu vực Vũng Tàu (Cái Mép - Thị Vải), TP Hồ Chí Minh, khu vực Hải Phòng (cảng Lạch Huyện, Đình Vũ, Chùa Vẽ) và Quảng Ninh.

Thành viên tổ công tác kiểm tra, rà soát các loại giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế, nội địa tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh gồm Cục Hàng hải Việt Nam; Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông vận tải); Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, hiện nay, website của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cảng vụ đã niêm yết toàn bộ chi phí để doanh nghiệp có thể tham khảo, bảo đảm thị trường vận tải bằng đường biển được công khai, minh bạch ở mức tối đa.