Không chào mua công khai, nhà đầu tư cá nhân bị phạt 100 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân là ông Vũ Văn Quân với mức phạt tiền 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu PPE theo quy định và buộc phải bán cổ phiếu.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 1/12, ban hành Quyết định số 1146/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với ông Vũ Văn Quân (địa chỉ tại tổ 1 Cổ Bản, Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội) với số tiền phạt 100 triệu đồng theo quy định do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 22/10/2021, ông Vũ Văn Quân đã thực hiện giao dịch mua 523.000 cổ phiếu PPE của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, dẫn đến số lượng cổ phiếu PPE sở hữu tăng từ 271.300 lên 794.300 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,57% lên 39,72% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam) nhưng ông Vũ Văn Quân không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cùng việc bị phạt tiền, ông Vũ Văn Quân phải khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Theo công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 8/12/2021, ông Vũ Văn Quân công bố về việc không còn là cổ đông lớn, số cổ phiếu đã bán là 495.000 cổ phiếu PPE, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu, ngày không còn là cổ đông lớn là ngày 3/12/2021.