Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 19 Ủy ban Nghề cá Trung-Tây Thái Bình Dương

NDO - Việc đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên Ủy ban Nghề cá Trung-Tây Thái Bình Dương lần thứ 19, năm 2022 sẽ tạo điều kiện để nghề cá ngừ Việt Nam hội nhập sâu rộng nghề cá thế giới, đóng góp cho việc đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ thẻ vàng của EC.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 28/11, tại Đà Nẵng, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Ban Thư ký Ủy ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương (WCPFC) tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 (Hội nghị WCPFC19). Đây là Hội nghị thường niên quan trọng nhất của WCPFC nhằm đánh giá một số hoạt động quan trọng của Ủy ban hoạt động trong năm; quyết định sự tham gia; đề ra các chính sách, biện pháp quản lý nghề cá ngừ trong khu vực trong năm tiếp theo.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân cho biết: Tổng sản lượng thủy sản đến tháng 11 năm 2022 ước đạt 8,2 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 3,5 triệu tấn, sản lượng nuôi ước đạt 4,6 triệu tấn. 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 9,4 tỷ USD.

Việt Nam với tư cách là quốc gia chưa phải là thành viên nhưng có hợp tác (CNM) của WCPFC từ năm 2009 tới nay. Việt Nam đã và đang đồng hành cùng với 26 quốc gia thành viên chính thức, 7 quốc gia chưa phải là thành viên nhưng có hợp tác và 7 vùng lãnh thổ để thực thi các điều khoản của WCPFC về công tác quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản di cư trong khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương.

Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều cử đầu mối tham gia Hội nghị thường niên của WCPFC để giải trình các trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ Đơn đăng ký cơ chế CNM cho năm tiếp theo và tiếp tục vận động để các nước thành viên WCPFC ủng hộ Việt Nam tiến tới trở thành thành viên chính thức của WCPFC.

Việc tham gia WCPFC cũng giúp Việt Nam tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong khai thác và bảo quản cá ngừ, thông tin đầy đủ hơn về nguồn lợi, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý.

Việt Nam đã được tham gia là một trong ba nước hưởng lợi từ Dự án Quản lý nghề cá đại dương ở Tây Thái Bình Dương và Đông Á góp phần nâng cao năng lực cán bộ quản lý các cấp liên quan đến quản lý nghề cá ngừ xem xét hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý nghề cá ngừ ở Việt Nam phù hợp với các yêu cầu của WCPFC, tích cực chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập tổ chức nghề cá này.

Hiện nay, Tổng cục Thủy sản đang triển khai thực hiện Dự án Quản lý nghề cá ngừ trong vùng biển Tây Thái Bình Dương và Đông Á do New Zealand tài trợ thông qua WCPFC từ năm 2019-2022, được gia hạn đến 2023 do tác động của đại dịch Covid-19.

Hơn nữa, Tổng cục Thủy sản đang thực hiện đề án Quản lý nghề khai thác cá ngừ bằng hạn ngạch theo hướng tiếp cận quản lý cá ngừ của WCPFC. Việc tham gia WCPFC sẽ giúp Việt Nam tranh thủ sự hỗ trợ của WCPFC để hoàn thiện hệ thống quản lý và thực hiện có hiệu quả tiếp cận quản lý nghề khai thác cá ngừ bằng hạn ngạch.

Việt Nam cũng đã và đang tham gia vào các cuộc họp thường niên của WCPFC với tư cách là quan sát viên, qua đó nắm bắt được các quy định của WCPFC tại mỗi kỳ họp để có sự chuẩn bị, từng bước đầu tư xây dựng nghề cá Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế nghề cá khu vực và thế giới.

Việc tham gia với tư cách “Quốc gia không phải thành viên chính thức có hợp tác” là cần thiết và được thực hiện hằng năm để từng bước chuẩn bị đủ điều kiện để trở thành thành viên chính thức của WCPFC.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên WCPFC lần thứ 19, năm 2022 sẽ tạo điều kiện để nghề cá ngừ nước ta hội nhập sâu rộng nghề cá thế giới, đóng góp cho việc đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ thẻ vàng của EC, thúc đẩy hợp tác song phương để phát triển khai thác viễn dương theo đề án khai thác viễn dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 và làm cho việc Việt Nam xin là CNM năm 2023 và các năm tiếp theo của WCPFC thuận lợi hơn.