Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15

NDO -

Ngày 26-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Quốc phòng; Quân khu 3; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, cùng 350 đại biểu chính thức đại diện hơn 100 nghìn đảng viên của 20 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tỉnh đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao; năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả; Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên rõ rệt.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 14 đề ra trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; du lịch, dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển. Chủ động phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 6.700 USD, gấp hơn hai lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý di sản, danh thắng.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Quảng Ninh ngày càng được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa, phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây chính là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía bắc nói riêng, khu vực miền bắc nói chung và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Giải quyết đồng bộ và hiệu quả các mối quan hệ, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Ninh để tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học - công nghệ; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững. Tạo sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong Vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và với các tỉnh, thành phố trong vùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Quảng Ninh cần sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành của nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển; Đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh; Cần thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội.

Bảo vệ, phát triển môi trường sinh thái; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ, thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu lực quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, ngày càng thật sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và xứng đáng với niềm tin của nhân dân; Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng biển, đảo.

Chiều 26-9, Đại hội tiếp tục thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.