Kê đơn thuốc điều trị Covid-19 theo đúng quy định

Bộ Y tế vừa có văn bản về kê đơn thuốc kháng virus Covid-19.

Thuốc kháng virus Molnupiavir.
Thuốc kháng virus Molnupiavir.

Theo Bộ Y tế, để triển khai sử dụng thuốc kháng virus điều trị Covid-19 an toàn, hiệu quả, bảo đảm người dân sớm tiếp cận thuốc và đúng đối tượng điều trị, Bộ Y tế đề nghị: Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc kháng virus điều trị Covid-19 theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Về hướng dẫn sử dụng thuốc, thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Y tế về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ trưởng Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm với thuốc đã được phép lưu hành. 

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc thực hiện kê đơn thuốc kháng virus điều trị Covid-19 bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Theo Quyết định số 250/QĐ-BYT có bốn loại thuốc kháng virus điều trị Covid-19 là: Remdesivir; Favipiravir; Nirmatrelvir kết hợp với Ritonavir1; Molnupiavir.