Tham quan mô hình sa bàn 3D có sự tham gia xây dựng của cộng đồng trong vùng.

Mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Ngày 5/7, tại Vườn quốc gia Cúc Phương tỉnh Ninh Bình, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã tổ chức báo cáo và bàn giao dự án xây dựng mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững, có sự tham gia của cộng đồng cho Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương.