[Infographic] VinFuture - Quỹ tôn vinh nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang tính đột phá

NDO - Quỹ VinFuture là một quỹ hoạt động độc lập, phi lợi nhuận tại Việt Nam. Quỹ được thành lập với tầm nhìn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người bằng việc tôn vinh những nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang tính đột phá.
[Infographic] VinFuture - Quỹ tôn vinh nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang tính đột phá ảnh 1
back to top