[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand

NDO - Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand ảnh 1