[Infographic] Con số ấn tượng Giải VinFuture mùa 2

NDO - “Hồi sinh và Tái thiết” là chủ điểm mùa giải VinFuture năm 2022. Các đề cử đều tập trung vào những công trình và phát minh quan trọng giúp giải quyết thách thức lớn của nhân loại để hồi sinh sau đại dịch. Dưới đây là những con số ấn tượng về Giải thưởng VinFuture mùa 2.
[Infographic] Con số ấn tượng Giải VinFuture mùa 2 ảnh 1
[Infographic] Con số ấn tượng Giải VinFuture mùa 2 ảnh 2
[Infographic] Con số ấn tượng Giải VinFuture mùa 2 ảnh 3