[Infographic] Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

NDO - Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được phát động trên toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm. Đến nay, chiến dịch đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 180 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994 đến nay với nhiều hoạt động thiết thực.
[Infographic] Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn ảnh 1
back to top