[Infographic] Các nhà đàm phán chủ chốt tại Hội nghị Geneva

NDO - Hội nghị Geneva khai mạc ngày 8/5/1954 với sự tham gia của đại diện 9 bên gồm: Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mỹ, Anh, Pháp, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia. Đại diện Pathét Lào và Khmer Issarak có mặt tại Geneva nhưng không được tham dự Hội nghị.
[Infographic] Các nhà đàm phán chủ chốt tại Hội nghị Geneva ảnh 1
back to top