[Infographic] Các cấp độ động đất theo thang độ lớn mô men

NDO - Trận động đất có độ lớn từ 2,5 trở xuống thường không thể cảm nhận được còn những trận động đất có độ lớn từ 8 trở lên có thể phá hủy hoàn toàn các cộng đồng gần tâm chấn.
[Infographic] Các cấp độ động đất theo thang độ lớn mô men ảnh 1
back to top