Huyện ủy biên giới Mường Nhé gặp mặt, đối thoại với 115 bí thư, trưởng bản

NDO -

Ngày 23/6, Huyện ủy Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt, đối thoại với 115 bí thư, trưởng bản và 60 gia đình nông dân trên địa bàn.

Người dân huyện Mường Nhé phản ánh khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay.
Người dân huyện Mường Nhé phản ánh khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay.

Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Nguyễn Quang Hưng cho biết: Chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đảng bộ huyện Mường Nhé lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, phát triển du lịch.

Quá trình triển khai nghị quyết tại cơ sở nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, song cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mường Nhé cũng tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị khó khăn, vướng mắc khi người dân bắt tay thực hiện. Khó khăn cơ bản là việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng chính sách xã hội, nông nghiệp và các ngân hàng khác trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, nhiều bí thư chi bộ, trưởng bản và đại diện các gia đình điển hình làm kinh tế ở cơ sở bày tỏ sự đồng tình với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội được Đảng bộ huyện Mường Nhé đề ra. Song thực tiễn khi triển khai, người dân rất lúng túng và khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn vay, như: thông tin nguồn vốn, điều kiện vay là ưu đãi vay đối với từng đối tượng…

Các ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo huyện, đại diện các phòng, ban chuyên môn giải đáp, tháo gỡ nút thắt tạo tiền đề đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực.

Đây là lần đầu tiên huyện biên giới Mường Nhé tổ chức đối thoại nhân dân với nội dung chuyên đề về phát triển kinh tế. Buổi đối thoại không chỉ tháo gỡ khó khăn cho nhân dân khi bắt tay thực hiện các mô hình kinh tế gia đình mà qua đối thoại cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé cũng hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó cấp ủy, chính quyền kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo sự ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện biên giới nghèo, khó khăn nhất trong nước.