Hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

NDO -

Ngày 3/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) đã đăng tải thông tin về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Một dự án của Tân Hoàng Minh ở Hà Nội.
Một dự án của Tân Hoàng Minh ở Hà Nội.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil đã chào bán 9 đợt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra công chúng, và cả 3 doanh nghiệp này đều thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đây là các công ty chưa đại chúng, và đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian trên.

Các đợt chào bán này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về các đợt chào bán này.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Vì vậy, căn cứ quy định hiện hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu này của các doanh nghiệp trên.

Theo Quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên kể từ ngày ký.