Hưng Yên phát triển văn học, nghệ thuật nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân

NDO - Ngày 28/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X.

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều cơ chế đẩy mạnh phát triển văn học nghệ thuật. Từ đó, có tác động tạo điều kiện cho hoạt động văn học, nghệ thuật có tính chuyên nghiệp hơn, có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu. Hàng trăm tác phẩm ra đời, nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Các tác phẩm thể hiện đề tài về lịch sử, chiến tranh cách mạng, lao động sáng tạo của nhân dân; chủ nghĩa nhân văn, phẩm chất nhân đạo được phát huy và đề cao.

Tại Hưng Yên, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, nhiều câu lạc bộ về văn học, nghệ thuật ra đời. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên quần chúng sáng tạo, phát huy các giá trị nghệ thuật cổ truyền, nhất là các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, trống quân; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân ở cơ sở, góp phần không nhỏ vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật cũng được đẩy mạnh, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được triển khai tích cực. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, phục vụ các hoạt động văn học nghệ thuật ở cơ sở được đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật của tỉnh đã nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chú trọng thể chế hoá, tạo điều kiện cho hoạt động văn học, nghệ thuật của địa phương đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có tác dụng tích cực trong việc hình thành nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ.

Tỉnh Hưng Yên hiện còn bảo lưu được 1.802 di tích các loại; trong đó 445 di tích đã được xếp hạng và 7 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, cùng hàng nghìn tài liệu, hiện vật cổ vật có giá trị. Trong kho tàng văn hoá phi vật thể, tại Hưng Yên có hơn 500 lễ hội truyền thống, nhiều lễ hội có quy mô lớn, đặc sắc và có 2 lễ hội truyền thống được đưa vào danh mục Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia. Đây là những di sản quý báu, là cốt lõi của bản sắc văn hoá dân tộc và là niềm tự hào của mỗi người dân Hưng Yên.

Tỉnh Hưng Yên có một nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", 34 cá nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú". Đây là những nghệ nhân có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế đẩy mạnh phát triển văn học nghệ thuật. Hằng năm, trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên đã bố trí kinh phí thỏa đáng cho phát triển văn hóa-xã hội. Tạo điều kiện cho văn hóa, văn nghệ phát triển, giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân; góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh...

Hưng Yên phát triển văn học, nghệ thuật nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở tỉnh Hưng Yên.