Hợp tác vì một nền công vụ hiện đại

NDO - Trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21(ACCSM), sáng 5/8, tại Hà Nội, cuộc họp những người đứng đầu các nền công vụ khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Những người đứng đầu các nền công vụ chụp ảnh lưu niệm.
Những người đứng đầu các nền công vụ chụp ảnh lưu niệm.

Các ý kiến tại cuộc họp cho biết: Hơn 2 năm qua, thế giới nói chung và cộng đồng ASEAN nói riêng đã phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và những thách thức mới, nhất là đại dịch Covid-19 đã làm ASEAN phải có những thay đổi về nhận thức, buộc phải thích ứng, linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận để quản lý sự thay đổi. Vì vậy, sự đóng góp của nền công vụ trong quá trình này là rất quan trọng, trong đó, yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhằm vừa ứng phó với những thách thức mới, vừa phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ và duy trì phát triển kinh tế-xã hội ổn định.

Trong đó, việc đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; việc tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ và đưa quan hệ giữa ACCSM với các nước đối tác đối thoại này lên tầm cao mới cũng như việc thực hiện sáng kiến của Việt Nam về Tuyên bố “Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới” - đã chính thức được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39 sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công vụ các nước ASEAN một cách toàn diện trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng và bền vững, nâng cao vị thế của ASEAN trên thế giới và cho tương lai của từng thành viên trong cộng đồng.

Phát biểu ý kiến bế mạc cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Sau một thời gian làm việc tích cực và hiệu quả, chúng ta đã hoàn thành các nội dung của chương trình nghị sự đề ra với kết quả tốt đẹp.

Ở cuộc họp này, sau hơn hai năm, các vị Bộ trưởng, các nhà lãnh đạo và đại biểu của nền công vụ 10 nước ASEAN đã họp mặt đầy đủ, thể hiện sự tin cậy và quyết tâm hợp tác trong lĩnh vực công vụ vì một nền công vụ hiện đại, vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: Chúng ta đã thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025; Xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan ban ngành khác của ASEAN; việc thực hiện các Khuôn khổ, Kế hoạch hành động, Chiến lược ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết sâu rộng hơn, khoan dung hơn... nhằm xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ số, xã hội số…

Đồng thời, đồng chí tin tưởng các kết quả đạt được của Hội nghị lần này sẽ được Brunei Darussalam, trong vai trò Chủ tịch kế nhiệm - Chủ tịch hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22 tiếp tục thúc đẩy, phát triển, với mục tiêu đưa nền công vụ ASEAN tiến lên phía trước, hướng tới một Cộng đồng ASEAN với tầm nhìn liên kết sâu rộng, chủ động thích ứng, phục hồi toàn diện và phát triển bền vững.