Những người đứng đầu các nền công vụ chụp ảnh lưu niệm.

Hợp tác vì một nền công vụ hiện đại

Trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21(ACCSM), sáng 5/8, tại Hà Nội, cuộc họp những người đứng đầu các nền công vụ khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ.