Lễ công bố hợp tác tuyên truyền, thúc đẩy quản lý bao bì bền vững.

Khép kín từ thiết kế đến sản xuất bao bì từ vật liệu tái chế

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được tiêu thụ trên toàn thế giới; khoảng 8 triệu tấn nhựa được thải vào các đại dương mỗi năm, trong đó 40% nhựa được sản xuất là bao bì và bị loại bỏ sau một lần sử dụng. Do vậy, rất cần việc quản lý bao bì bền vững theo chu trình khép kín từ thiết kế và sản xuất bao bì từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường.