Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ: Thêm nhiều hành lang rộng mở

Sau gần 30 năm bình thường hoá quan hệ thương mại, Hoa Kỳ hiện đã là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đi toàn thế giới. Quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Hoa Kỳ đã đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo ra hành lang rộng mở cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong tương lai, trong đó không thể thiếu hợp tác kinh tế, đặc biệt trong những lĩnh vực như chuyển đổi số dựa trên KH-CN và sáng tạo, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu…