Hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025

NDO -

Chiều 21/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc đã tiến hành Hội nghị Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo hai cơ quan.

Chương trình hợp tác quy định mục đích nguyên tắc, nội dung trách nhiệm và phương thức hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin tư vấn chính sách về đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ làm công tác dân tộc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nêu rõ mục đích hợp tác nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện công tác dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở nêu rõ về nguyên tắc hợp tác đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh phân tích về các nội dung hợp tác giữa hai bên và trách nhiệm của mỗi bên.

Trong chương trình hợp tác được ký kết giữa hai bên giai đoạn 2021-2025 có các nội dung: Hợp tác nghiên cứu, triển khai các chương trình dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc; tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho cán bộ quản lý; đồng tổ chức chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến công tác dân tộc; trao đổi thông tin ấn phẩm và các tư liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao cho hai bên; phối hợp đề xuất các kiến nghị, chính sách cho Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc…