Hội thảo về xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

NDO - Nhiều đại biểu cho rằng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần đi vào thực chất, tránh chạy theo phong trào, số lượng mà thiếu chiều sâu.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chủ trì buổi Hội thảo.
Các đại biểu chủ trì buổi Hội thảo.

Sáng 9/12, tại Trường đại học Sài Gòn, Cơ quan Thường trực tại miền nam của Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Sài Gòn phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Để gìn giữ, phát huy và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đã xác định phương hướng phát triển văn hóa: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên ba phương diện về văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị của Thành phố đang tích cực triển khai chương trình bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa nhanh.

Hội thảo về xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh ảnh 1

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường mầm non Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thảo, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, như: công tác xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn tương đối rời rạc, mang tính thời điểm; chưa có những đề án dài hạn gắn không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong hoạt động phát triển địa phương; tư liệu, hiện vật về Bác Hồ còn hạn chế; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên mạng xã hội còn chưa đa dạng về nội dung, hạn chế nguồn tài liệu số hóa tuyên truyền và học tập và làm theo Bác…

Hội thảo “Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý với gần 100 bài tham luận. Các bài tham luận, báo cáo khoa học đã góp phần khẳng định những luận cứ khoa học và thực tiễn làm sâu sắc thêm tính cấp thiết phải xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đánh giá bước khởi đầu của quá trình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các bài tham luận, ý kiến của các đại biểu đã tập trung vào những nội dung như: làm rõ một số quan điểm, nhận thức về không gian văn hóa Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác; đưa ra định hướng, giải pháp xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa, con người Thành phố và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Nhiều ý kiến cho rằng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần đi vào thực chất, tránh chạy theo phong trào, số lượng mà thiếu chiều sâu. Các đại biểu cũng tập trung vào việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, phát huy vai trò truyền thông trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng Thành phố “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tại hội thảo, có ý kiến đề nghị cần tăng cường sử dụng, quảng bá các tác phẩm, sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự phát triển của Thành phố…

Với nhiều báo cáo, ý kiến có giá trị, đây sẽ là cơ sở cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo, làm cơ sở xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Người trong thời gian sớm nhất.