Hội thảo khoa học nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập

NDO - Chiều 6/11, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên phối hợp Đảng ủy Trường đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học đã trình bày và nghiên cứu 6 tham luận về các nhóm vấn đề: Vận dụng những quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập, giảng dạy lý luận chính trị ở Phú Yên giai đoạn hiện nay; Một số trao đổi về nhận thức và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền dân chủ trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay; Quán triệt, tuyên truyền, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, một vài kinh nghiệm vận dụng để nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị; Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức và vận dụng trong giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm ở Trường đại học Phú Yên.

Hội thảo khoa học nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập ảnh 1

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm góp phần tìm ra giải pháp, cách thức hiệu quả trong cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư đối với công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy và tuyên truyền, giáo dục, học tập về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đảng viên, giảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.