Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì phiên họp Tổ công tác triển khai Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Ðề án).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)
Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Báo cáo tại phiên họp cho biết, Bộ Công an đã có công văn đề nghị các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương thành lập Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, lộ trình về thời gian, bố trí nhân lực triển khai thực hiện Ðề án; tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí thành viên Tổ công tác vào dự thảo Kế hoạch triển khai Ðề án năm 2022 và Kế hoạch triển khai Ðề án từ 2022-2025. Bộ Công an thường xuyên phối hợp Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ban, ngành triển khai thực hiện tốt Ðề án...

Ðồng chí Tô Lâm đề nghị các thành viên trong Tổ công tác phải phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài trách nhiệm chỉ đạo lĩnh vực được phụ trách, thành viên Tổ công tác cần tích cực tham gia những vấn đề chung của Ðề án, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả Ðề án. Tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trước mắt, yêu cầu thành viên Tổ công tác tập trung chỉ đạo những công việc phải hoàn thành trong quý I/2022, nhất là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan  người dân, có sự kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính...

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)  

★ Sáng 25/1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp với các bộ, ngành để góp ý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (Chương trình).

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, tại kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua và Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Trên cơ sở Nghị quyết số 43, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng dự thảo nghị quyết triển khai Chương trình này.

Nhấn mạnh Chương trình chỉ được thực hiện trong vòng hai năm, số vốn đầu tư rất lớn, gần 350.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng đề nghị sau khi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình bày dự thảo, các bộ, ngành góp ý cụ thể các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Chính phủ xem xét, thông qua để Chương trình sớm được triển khai thực hiện, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.