Hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Tại Công văn số 1899/VPCP-CN ngày 28/3, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Giao thông vận tải phải thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ đề án nêu trên.

Mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam được xây dựng và khai thác hơn một thế kỷ. Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư bao gồm cả đất gắn với kết cấu hạ tầng đường sắt được chia thành hai loại: Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp liên quan đến chạy tàu và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không trực tiếp liên quan đến chạy tàu.

Việc xây dựng đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư là thật sự cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng khối tài sản này; xác định rõ chủ thể quản lý, khai thác, sử dụng khối tài sản này và tổ chức thực hiện để quản lý, khai thác hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Văn bản 908/VPCP-CN nêu rõ: Trong thời gian đề án chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; chỉ đạo Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.