Hỗ trợ hơn 90 nghìn trẻ em khuyết tật do bom mìn và chất độc hóa học

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4-4), theo thông tin của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có hơn 1,6 triệu trẻ em khuyết tật, trong đó có hơn 90 nghìn trẻ khuyết tật nặng bao gồm nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học, đi học hòa nhập ở các trường mầm non, phổ thông và học tập tại 97 cơ sở giáo dục chuyên biệt, 18 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Có hai trường đại học sư phạm và ba trường cao đẳng sư phạm thành lập khoa giáo dục đặc biệt và mở các mã ngành đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Bên cạnh đó, năm 2019, có khoảng 20 nghìn người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng tại các cơ sở giáo dục nh&ag

Dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia Khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phát động Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn và vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam", trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.