HNX điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

NDO - Ngày 19/4, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ra thông báo điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Căn cứ công văn số 2421/UBCK-PTTT ngày 17/4/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ nghỉ giao dịch 3 ngày, từ thứ hai ngày 29/4/2024đến thứ tư ngày 1/5/2024.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch trở lại từ thứ năm, ngày 2/5/2024 và đi làm bù vào thứ bảy, ngày 4/5/2024.

Lưu ý, trong ngày đi làm bù, Sở không tổ chức giao dịch chứng khoán.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư biết.