HNX công bố dữ liệu giao dịch tự doanh vào cuối ngày giao dịch

NDO -

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, từ ngày 20/5, đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở vào cuối ngày giao dịch.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

Nội dung thông tin công bố bao gồm: Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán. Thời điểm công bố vào cuối ngày giao dịch.

Dữ liệu giao dịch tự doanh các thị trường được công bố tại các địa chỉ:

Thị trường cổ phiếu niêm yết: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-ny-hnx.html

Thị trường cổ phiếu UPCoM: https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html

Thị trường chứng khoán phái sinh: https://derivatives.hnx.vn/web/phai-sinh/trang-chu

Trước đó, Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên.

Đây là những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch.