Hệ số tài chính của TKV tiếp tục duy trì mức an toàn

Ngày 8/2, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, các hệ số tài chính của tập đoàn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm, vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của TKV. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, một số khoản đầu tư của TKV chưa hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro tài chính như việc đầu tư vào Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, Cromit Cổ Định (Thanh Hóa),...

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo TKV, trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào (sắt thép, xăng dầu, dịch vụ logistics...) tăng cao, khiến tình hình sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Đơn cử, để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, công nhân lao động trực tiếp của các đơn vị thành viên TKV phải nghỉ việc luân phiên trong năm, dẫn đến khó khăn trong điều hành, bố trí nhân lực lao động, tổ chức sản xuất, thực hiện dự án đầu tư và tiết giảm chi phí sản xuất. Cũng do ảnh hưởng dịch bệnh, trong năm 2021 ngoài năng suất lao động giảm, còn phát sinh thêm chi phí phòng, chống dịch khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội đồng thành viên, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc; cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, TKV vẫn hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. "Năm 2021 được đánh giá là năm thành công nhất trong vòng 5 năm gần đây của Tập đoàn khi TKV bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch tốt; sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận vượt kế hoạch giao, nộp ngân sách và chăm lo cho người lao động tốt hơn nhiều năm trước", đại diện TKV nhận định.

Đặc biệt, trong năm 2021, TKV không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi mới vì thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong việc thu hồi công nợ. Số dư nợ khó đòi tại thời điểm 31/12/2021 là 279,2 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 0,024% trên tổng doanh thu, giảm hơn 52 tỷ đồng so số liệu tại thời điểm 31/12/2020, thể hiện khả năng tự chủ tài chính của TKV đã tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, khả năng thanh toán nợ đến đến hạn hợp nhất của TKV là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so năm 2020 (0,90 lần). Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty mẹ là 1,18, cao hơn so năm 2020 (1,09 lần); chứng tỏ TKV tiếp tục duy trì khả năng thanh toán tốt (>1).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 10,2%; tăng 1,6 lần so năm 2020 (6,37%). Riêng với Công ty mẹ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 4,83%, bằng 110,5% so kế hoạch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2021 là 3,5%; tăng 1,8 lần so năm 2020 (1,94%).

Trong năm 2021, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu (than, điện, đồng tấm, thuốc nổ, Alumin,…) của TKV đều tăng từ 5 đến 12,5% so kế hoạch và tăng so năm 2020. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 138.813 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và tăng 4,8% so năm 2020 (132.415 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế năm 2021 hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 5.288 tỷ đồng, bằng 176,3% so kế hoạch và tăng 70,9% so với năm 2020 (3.094 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,6 lần, giảm 0,37 lần so năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so mức trần quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (≤ 3 lần).

Toàn Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 18.982 tỷ đồng, bằng 106% so kế hoạch; hệ số bảo toàn vốn của Công ty mẹ năm 2021 là 1,02 lần. Tiền lương bình quân người lao động trong toàn tập đoàn đạt 14,6 triệu đồng/tháng; tăng 12,6% so kế hoạch và tăng 5,4% so năm 2020.

Với những kết quả trên, đại diện lãnh đạo TKV cho biết, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng năm 2021, sản lượng tiêu thụ than (sản phẩm chủ yếu) của TKV đã tăng gần 3 triệu tấn so kế hoạch. Các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu thực hiện năm 2021 của TKV đạt và vượt mức kế hoạch do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao. Lợi nhuận sau thuế đạt vượt mức kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu đều tăng so năm 2020.

Bên cạnh đó TKV cũng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; thu nhập bình quân tăng, góp phần cải thiện đời sống cho hơn 90 nghìn người lao động. Các hệ số tài chính tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm, vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.